HLC | DORADZTWO BIZNESOWE MARKETINGOWE I PRAWNE | Obowiązek informacyjny
21773
page-template-default,page,page-id-21773,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny:

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest agencja pośrednictwa pracy HLC Sp. z o.o., z/s w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Langiewicza 83A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763437, NIP 9372718684, REGON 382079095, wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Śląskiego za numerem 20889 (dalej: HLC lub Administrator).

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@hlc24.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe uzyskane przez Administratora w procesie rekrutacji, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. natomiast inne dane oraz udział w przyszłych rekrutacjach –  na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Kategorie odbiorców

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym Klientom – potencjalnym pracodawcom, w związku ze świadczeniem przez nas usług pośrednictwa pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

HLC jest także uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym szkoleniowych i marketingowych, dostawcom usług w zakresie IT.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach – dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

Gdy stwierdzisz, że przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.